Právě se nacházíte: B-English Nabízíme » B-E pro děti

B-E pro děti (2 - 4 roky)

Celá lekce vždy probíhá v anglickém jazyce. Děti se s anglickými slovy setkávají formou her, ke kterým připojují pohybové aktivity. Důraz je kladen na legraci, kreativitu a individuální přístup. Lekce je vždy pečlivě promyšlená a připravená. Děti si budují základní slovní zásobu, která jim poté ulehčuje gramatiku. Při lekcích kladu důraz na časté střídání činností. Děti jsou zařazeny do skupinek maximálně tří dětí (spolu s doprovodem) a lekce trvá 45 minut. Při výuce vládne přátelská atmosféra.

2 roky - 4 roky

45 min

max. 3 děti ve skupině

150,- Kč / dítě

Základní škola B-English Mateřská škola B-English