Právě se nacházíte: B-English Základní informace » Náš tým

Náš tým

Mgr. BARBORA NOVOTNÁ – ředitelka a zakladatelka školy, výchovně-vzdělávací činnost

Barbora Novotná je zakladatelkou a zároveň ředitelkou Soukromé Základní školy a Mateřské školy B-English. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně se specializací na tělesnou výchovu, obor pedagogické lyceum, dále také později obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Na Západočeské univerzitě v Plzni absolvovala studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů. Paralelně studovala druhý magisterský obor Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze.

Během studií vyučovala anglický a francouzský jazyk, věnovala se práci letušky, díky níž se dostala do mnoha zemí a měla mnoho příležitostí využít naučené cizí jazyky. Po skončení studií pracovala jako třídní učitelka na základní škole, kde    také vyučovala anglický jazyk. V té době už ale zakládala v Berouně B-English – Angličtinu pro nejmenší, kterou v roce 2011 rozšířila o Soukromou mateřskou školu. V roce 2012 založila další totožnou Soukromou mateřskou školu v Praze na Zličíně. V roce 2013 začala se stavbou nového objektu Soukromé Základní školy a Mateřské školy B-English v Králově Dvoře, který zahájil provoz v září 2014. První stupeň nebyl ale kapacitně dostačující a k září 2017 otevírá své brány mimo mateřské školy i kompletní první stupeň pro devadesát žáků.

Během pedagogických studií absolvovala několik kurzů (cyklo-turistický, lyžařský, sportovně-turistický, vodácký kurz a kurz plavání). Dále prošla kurzem rétoriky u doc.PhDr. J.Trnky a několika kurzy zaměřenými na děti v předškolním věku. Mezi její velké koníčky patří sporty (tenis, golf, teamové sporty, lyžování a další).

Mgr. MAGDALENA FRAŇKOVÁ – výchovně-vzdělávací činnost (1.stupeň ZŠ), keramika

Majda vystudovala střední školu Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku. Během studia na střední škole se věnovala tancování, hře na klavír, kurzům keramiky a tenisu. Následně studovala Vysokou školu pedagogickou v Českých Budějovicích, kde získala magisterský titul. Na vysoké škole absolvovala mimo jiné kurz instruktora lyžování. Pro práci s dětmi byla rozhodnutá odjakživa, tato práce ji velmi naplňuje. Ráda pro děti vymýšlí různé činnosti a hry. Majda vede kroužek keramiky a ve volném čase ráda cestuje.

Mgr. KAUCKÁ KATEŘINA – výchovně-vzdělávací činnost (1.stupeň ZŠ)

Kateřina se narodila v Rokycanech, žila v Kralovicích na severním Plzeňsku a nyní bydlí v Králově Dvoře. Po absolvování gymnázia vystudovala nejprve bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy a následně i navazující magisterský obor Pedagogika předškolního věku na Univerzitě Hradec Králové. Dětem se ale věnovala již dříve jako vedoucí turistického oddílu, instruktorka letních táborů či pomocnice v DDM (dům dětí a mládeže). Kateřina pracovala dva roky v mateřské škole, kde získala praxi s tříletými i předškolními dětmi. Tři roky působila na malotřídní základní škole. V současné době si Kateřina rozšiřuje vzdělání studiem magisterského oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ na Západočeské univerzitě v Plzni. Velmi dobře ovládá anglický jazyk a má základní znalost jazyka německého. Absolvovala následující kurzy: kurz první pomoci, kurz hudební terapie u dětí, kurz zimních pohybových aktivit, kurz turistiky. Kateřina ovládá hru na housle, klavír a zobcovou flétnu a má pozitivní vztah ke sportu. Je spolehlivá, samostatná a komunikativní.

Mgr. OLGA ZÍTKOVÁ - výchovně-vzdělávací činnost (1.stupeň ZŠ)

Olga pochází ze Sedlčan, má dvě děti a nyní bydlí ve Stašově. Ráda sportuje, cestuje a pracuje na zahradě. V roce 1986 dokončila studium na SPgŠ Beroun – obor Učitelství pro MŠ. Praxe v MŠ trvala 5 let (do roku 1990). Po mateřské dovolené 1997 nastoupila do ZŠ ve Zdicích, kde působila 20 let. Během této doby dálkově studovala na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakulta pedagogická, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (dokončeno 2008). Stala se instruktorkou lyžování a snowboardingu, 20 let nabývala zkušeností s vedením školních výjezdů, LVVZ, škol v přírodě. 2012 - 2017 pracovala v projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je financován z prostředků The Kellner family foundation, rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových. V tomto projektu dále získala zkušenosti s lektorováním RWCT, H – mat. Největším jejím koníčkem je kůň, 35 let jezdí a připravuje koně pro parkur, má jezdeckou licenci. Volný čas ráda tráví v přírodě. Věnuje se cykloturistice, lyžuje – sjezd i běžky, snowboardingu, vodní turistice, horské turistice.

LEAH KAHNE – english teacher

Leah was born in Louisville, KY and studied in Cincinnati, OH at the University of Cincinnati. She graduated this year with a degree in Chemical Engineering. She has been working as a tutor with middle and high school students for the past year and has been volunteering in an adult English as a second language class. In her spare time she enjoys reading, drawing, crafting, and spending time outdoors. Leah is so excited to be moving to the Czech Republic and to have the opportunity to work with young learners!

DANIEL BALATÝ – výuka tělesné výchovy ZŠ

Daniel žije ve Zdicích nedaleko Berouna, kde také trénuje. V mladí hrál 8 let na kytaru, věnoval se karate a týmovým sportům. Od 16 let se věnuje cvičení, které rozšířil o kvalifikaci v trénování a výuce. Dan se velmi rád věnuje práci s dětmi a lidmi, jež ho motivuje. Nyní paralelně studuje vysokou školu, rád cestuje a zlepšuje se v cizích jazycích.

MARTINA PODHRAZSKÁ – výchovně-vzdělávací činnost MŠ, výuka plavání

Martina se narodila v Benešově. Už na základní škole ráda hlídala děti, o budoucím povolání bylo rozhodnuto. Po maturitě na Střední pedagogické škole v Čáslavi odjela sbírat zkušenosti do Anglie, kde necelé dva roky trávila v rodině jako au-pair. Po návratu až do narození syna pracovala jako chůva v anglicky mluvících rodinách v Praze. Martina absolvovala rekvalifikační kurz - plavání kojenců a dětí předškolního věku a dalších 16 let pracovala jako instruktorka plavání a podílela se na založení první soukromé MŠ v Berouně, kde byla hlavní učitelkou celých 14 let. V roce 2016 přestoupila do B-English, kde pracuje se skupinou starších dětí. Snaží se vést děti k samostatnosti. Učí je nebát se vyjádřit svůj názor.

Ráda dává dětem dostatek volnosti, ale s pevně danými hranicemi, ve kterých se všichni cítí bezpečně a mohou si tak společně užívat spoustu zábavy. Nejvíce si s dětmi užívá školky v přírodě, výjezdy na hory, výlety, společné pečení, spaní ve školce apod.

MICHAL ČERNOHUBÝ - výuka golfu

Michal je členem EGTF (European Golf Teachers Federation) a také od roku 1992 členem ČFF (České golfové federace). V roce 2007 se Michal stal spoluzakladatelem Simon Holmes Golf Academy v golf resortu Kunětická hora, spolupracuje s renomovanými zahraničními trenéry (Simon Holmes, Clive Tucker). S radostí pracuje s malými golfisty, pro které pořádá mimo jiné golfové kempy v zahraničí.

Bc. EMA BRABCOVÁ – výuka zpěvu (ZŠ, MŠ)

Ema se hudbě věnuji již od útlého věku, má za sebou 8 odchozených let na klavír, poté "přesedlala" na klasický zpěv. V 18-ti letech jako zpěvačka a skladatelka začala působit v různě žánrových kapelách a to jí drží dodnes. S kapelou Khoiba objela celou Evropu, v Berlíně předskakovala před The Cure. S kapelou Luno předskakovala před Placebo v Lucerně v Praze.

V minulosti spolupracovala s Romanem Holým, momentálně je členem projektu Jana P. Muchowa.

Od roku 2007 učí děti i dospělé sólový zpěv na soukromých hodinách. Vychází ze znalosti techniky klasického sólového zpěvu, ze svých zkušeností a dále klade velký důraz na emocionální a prožitkovou stránku zpívání. Snaží se společně s dětmi najít a rozvíjet jejich unikátní barvu hlasu, pracuje na zbavení se strachu ze zpívání na veřejnosti. Vše dělá zábavnou formou tak, aby zpívání nebylo drilem, ale spíše výrazovým prostředkem.

Ing. PhD. KAMILA ZVĚDĚLÍKOVÁ – lektorka kroužku Malý chemik

Kamila vystudovala Chemickou fakultu v Brně (Vysoké učení technické). Chemie byla vždy její zálibou, proto ji vyučuje na střední škole a též vede již třetím rokem kroužek Malý Chemik v rámci DDM Beroun.

MARCELA KRUPIČKOVÁ – provozní pracovník

Marcela v B-English odpovídá za úklid, výdej obědů, přípravu a asistenci v MŠ, apod. Marcela prošla po střední škole několika kurzy – Kurz profesionální chůvy, Hlídání dětí 0-15 let, Kurz první pomoci. Po mateřské dovolené pracovala 6 let v dětském koutku Vojtíšek a poté v MŠ Sluničko, Vančurova.

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English